a život je hneď zábavnejší …

Gify

Hra na schovávačku


Obrázky

Zlý pes


Obrázky

Čas na kúpanie Ježiša


Obrázky

Opisovanie – cheating


Obrázky

3D maľba


Obrázky

Fontána penis


Obrázky

Ako sa cítim keď niečo opravím

How i feel when i fix something


Obrázky

Najlepší priatelia, navždy

Best friends forever


Obrázky

Batman nástenné hodiny


Obrázky

Vidím tvoje čisté auto ….

I see you washed your car it would be a shame if someone… grappes on it


Obrázky

Keď manželka chce ísť na nákupy a ja na ryby


Obrázky

Najlepší spôsob, ako uviazať šatku

7 best ways to tie a scraft